Klaipėdos universitetas (KU)

Klaipėdos universitetas šiandien skaičiuoja trečiąjį savo gyvavimo dešimtmetį. Tai vienintelis struktūriškai pilnavertis valstybinis universitetas Vakarų Lietuvoje, kur sutelktas perspektyvus pramonės ir verslo potencialas, plėtojamas jūrinis kompleksas, puoselėjamos savitos kultūrinės tradicijos. Jis įkurtas jūrinės problematikos moksliniams tyrimams ir studijoms realizuoti. Universitete vyrauja mokslinių tyrimų, meninės veiklos ir akademinės veiklos kryptys, kurių neplėtoja kiti Lietuvos universitetai. Jis formuojasi kaip autonomiškas, modernus mokslo ir studijų židinys.

Universitete studijuoja apie 6000 studentų, taip pat per 4000 kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo kursų klausytojų, dirba per 500 dėstytojų (iš jų 75 profesoriai, per 250 mokslo daktarų ir 50 žymių menininkų, vienas akademikas, 5 nacionalinės mokslo, kultūros ir meno premijos laureatai), veikia 7 fakultetai, 1 studijų institutas (Tęstinių studijų), 3 mokslo institutai (Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos, Mechatronikos), mokslo ir studijų centrai, biblioteka, kurios fonduose sukaupta apie pusę milijono egzempliorių įvairios tematikos knygų, nuotolinio mokymo centras, botanikos sodas, leidykla, karjeros ir psichologinio konsultavimo centrai, televizija. Sparčiai atnaujinamos ir kuriamos naujos mokslo ir studijų laboratorijos, yra du mokslo tiriamieji-mokomieji laivai, jūrinė jachta.

Klaipėdos universitetas yra Europos universitetų asociacijos, Baltijos jūros regiono, Viduržemio jūros universitetų ir ES mažųjų valstybių universitetų tinklų narys. Universiteto misija yra universali ir kartu išskirtinė: tenkinant Lietuvos, kaip jūrų valstybės, reikmes rengti kvalifikuotus specialistus, atlikti fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus. Įgyvendinamos studijų programos, atitinkančios tarptautinius reikalavimus. Universitete vykdomos humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studijos: virš 50 bakalauro, apie 50 magistrantūros, 10 doktorantūros studijų programų. Siūlomos 8 tarptautinės bakalauro, 7 magistrantūros, 1 doktorantūros studijų programa, 4 tarptautiniai kursai.

Internetinis puslapis: http://www.ku.lt/.