Vilniaus kolegija (VIKO)

Vilniaus kolegija – aukštoji valstybinė mokykla, vykdanti studijas, teikiančias aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Vilniaus kolegija įkurta 2000 metais. Pirmiausia buvo sujungtos trys tuo metu geriausios Vilniuje aukštesniosios mokyklos: aukštesnioji elektronikos, aukštesnioji prekybos ir aukštesnioji ekonomikos mokyklos. Vėliau prijungtos dar 5 aukštesniosios mokyklos. Šiandien Vilniaus kolegija užima aukštųjų koleginių studijų lyderės poziciją, pripažintą absolventų, ekspertų, visuomenės: už inovacijas aukštojo mokslo vadyboje „Žinių ekonomikos įmonė 2007", žurnalistinio tyrimo „Lietuvos kolegijų reitingas 2009"– lyderė. Vilniaus kolegija – aukštoji valstybinė mokykla, vykdanti studijas, teikiančias aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kolegiją sudaro 8 fakultetai, vykdomos 49 koleginės studijų programos, rengiami socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos, meno, humanitarinių mokslų sričių specialistai. Studijuoja 8 400 studentai, dėsto 470 kvalifikuoti dėstytojai, 50 mokslo daktarų, biblioteka turi daugiau nei 300 000 dokumentų, moderniai įrengta 41 laboratorija, veikia 10 praktinio mokymo centrų, studentai apgyvendinami 8 bendrabučiuose, veikia sporto klubas VIKAS, šokių ansamblis VORUTA, choras „Vaidilutės". Studijų programose yra numatyta humanitarinių dalykų: dėstoma filosofija, sociologija, psichologija, kultūros istorija, sustiprinta užsienio kalba. Studijų programos įvertintos tarptautinių ir šalies ekspertų. Išplėtotas tarptautinis bendradarbiavimo tinklas: dėstytojai dalyvaudami tarptautinėse programose tobulina kvalifikaciją, studentai akademinių mainų metu įgyja teorinių ir praktinių įgūdžių, kalbinės ir kultūrinės patirties. Tarptautiniai mainai vyksta su 94 užsienio aukštosiomis mokyklomis iš 23 pasaulio šalių. Per dešimtmetį Vilniaus kolegija Lietuvai paruošė per 25 000 įvairių sričių specialistų.

Internetinis puslapis: http://viko.lt/