Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė (MRUSA)

MRUSA – yra Mykolo Romerio universiteto studentų savivaldos nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija. Ją sudaro šeši veiklūs komitetai: Ryšių su visuomene, Akademinių reikalų, Kultūros, Žmonių išteklių, Rinkodaros ir Tarptautinių ryšių.

MRUSA istorija prasidėjo 1991 m. lapkričio 21 d., kai buvo įkurta Lietuvos policijos akademijos Studentų taryba, vėliau peraugusi į Lietuvos teisės universiteto Studentų atstovybę ir 2005 metais tapusią Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybe (MRUSA).

VIZIJA

Atvira ir vieninga Universiteto bendruomenė, puoselėjanti akademiškumą, toleranciją, tradicijas, saviraišką ir užtikrinanti socialinę gerovę.

MISIJA

Vadovaudamiesi organizacijos vertybėmis, efektyviai atstovaujame studentams ir inicijuojame pokyčius studijų procese bei Universiteto bendruomenėje.

Internetinis puslapis: http://www.mrusa.lt/