Vilniaus universiteto Verslo mokykla (VU VM)

Verslo mokykla, anksčiau buvusi Tarptautinio verslo mokykla, buvo įkurta prieš 30 metų. Vienas iš jos steigėjų buvo Vilniaus universitetas. Siekiant sukurti kuo daugiau pridėtinės vertės ir platesnes galimybes studentams, nuo 2016 metų Verslo mokykla tapo dalimi Universiteto, o Vilniaus universitetas, kaip ir daugelis pasaulio universitetų, savo struktūroje turi Verslo mokyklą.

MISIJA

Ugdyti socialiai atsakingus verslius žmones, kuriančius globalius pokyčius.

VIZIJA

Pažangi verslo mokykla, kurianti virsmo inovacijas verslui ir plėtojanti antreprenerystės ekosistemą, stiprinant Vilniaus universiteto vaidmenį Europoje.

VERTYBĖS

Atsakingumas, verslumas, kūrybiškumas, inovatyvumas. 

Internetinis puslapis: https://www.vm.vu.lt/