Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

VU TVM – tai aukštąjį universitetinį išsilavinimą teikianti verslo mokykla, vykdanti bakalauro ir magistrantūros studijų programas. Šios mokyklos steigėjas yra Vilniaus universitetas.
Savo veiklą VU TVM pradėjo 1989 metais. Jau 2014 verslo mokyklos bendruomenė švęs 25-ių metų jubiliejų.

MISIJA

Ugdyti socialiai atsakingus ir aplinkai draugiškus esamus ir būsimus verslo profesionalus.

VIZIJA

Mokslą, studijas ir verslą integruojanti, inovatyvi verslo mokykla, kartu su Vilniaus universitetu plėtoja verslumo ugdymo, mokymosi visą gyvenimą ir aktualių mokslo tyrimų veiklas.

VERTYBĖS

Profesionalumas, demokratiškumas, partnerystė, universitetinių tradicijų tęstinumas.

TIKSLAI

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla yra šiuolaikinė universitetinė aukštoji mokykla, motyvuotų studentų, verslo ir akademinės bendruomenės susibūrimo ir naujų idėjų generavimo vieta, kurioje:
- sudaromos sąlygos ugdyti visapusišką asmenybę, pilietiškumą, inteligenciją ir verslumą bei skatinamas draugiškumas aplinkai;
- remiantis geriausia šalies ir tarptautine verslo bei studijų patirtimi vykdomos socialiai atsakingos veiklos, kurios skatina saugoti aplinką, tausoti gamtinius bei energetinius išteklius;
- akademinei bendruomenei, studentams ir darbuotojams sukurta aplinka, motyvuojanti studijuoti, dirbti ir tobulėti.

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla nuolat gerina kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kelia darbuotojų kvalifikaciją, laikosi su organizacijos veikla susijusių taikomų teisės aktų reikalavimų, bei užtikrina suinteresuotųjų šalių poreikių ir lūkesčių įgyvendinimą.