Asmens duomenų apsauga: BDAR (GDPR) reikalavimų mokymai

Firsty.lt jau 5-us metus prisideda prie jūsų profesinio ir asmeninio tobulėjimo organizuodami mokymus darbo rinkoje aktualiausiomis temomis.

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuris įtvirtina ne tik naujas duomenų subjektų teises, bet kartu praplėčia ir duomenų valdytojų pareigas, sugriežtina atsakomybę už šių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Mokymų metu bus apžvelgtos esminės naujovės asmens duomenų teisinės apsaugos srityje bei duoti praktiniai patarimai, kaip tinkamai įvykdyti duomenų valdytojams keliamas pareigas.

MOKYMŲ TEMOS

  • Asmens duomenų apsaugos pagrindiniai principai ir kategorijos.
  • Duomenų valdytojų pareigos ir jų įgyvendinimas.
  • Duomenų subjektų teisės ir jų tinkamas užtikrinimas.
  • Kandidatų, esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ypatumai.
  • Atsakomybė už asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų nesilaikymą.
  • BDAR reikalavimų įgyvendinimo žingsniai.
  • Įmonės lokaliniai teisės aktai asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.
  • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas.
  • Asmens duomenų apsaugos pareigūnas. 
  • Ir kiti aktualūs klausimai.

MOKYMAI SKIRTI

Įmonių, įstaigų darbuotojams, atsakingiems už asmens duomenų apsaugą.

MOKYMŲ LEKTORIUS

Advokatų profesinės bendrijos LEXEM advokatas Karolis Merkevičius, kuris konsultuoja klientus įvairiais asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, bei atstovauja jų interesams ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose darbo, civilinės ir administracinės teisės srityse.

Plačiau apie Advokatų profesinę bendriją LEXEM: www.lexem.lt

KITA INFORMACIJA

Mokymai vyks nuo 18:00 iki 21:30.

Mokymų metu gaunama teorinė informacija ir atliekamos praktinės užduotys siekiat įtvirtinti gautas žinias. Siekdami maksimalaus efektyvumo ribojame grupės dydį - dalyvių skaičius iki 14 dalyvių. Periodiškai daromos pertraukėlės, kurių metu galima pabendrauti prie puodelio kavos, apsikeisti kontaktais, asmeniškai pasikonsultuoti su lektoriumi.

Po mokymų atsiunčiama susisteminta mokymų medžiaga ir dalyvavimą patvirtinantis pažymėjimas.

Papildoma informacija teikiama el. paštu: mokymai@firsty.lt arba tel. nr.: +370 68 796 306.

Su Firsty.lt mokymų pirkimo, dalyvavimo ir pinigų grąžinimo taisyklėmis galite susipažinti ČIA.