photo

Įmonės pavadinimas

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Internetinė svetainė

jtba.lt


  Apie įmonę

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) – viešoji įstaiga, kurios tikslai: Administruoti Europos Sąjungos programas, skirtas jaunimui Lietuvoje, ir vykdyti veiklą, susijusią su šių pr...
Daugiau
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) – viešoji įstaiga, kurios tikslai: Administruoti Europos Sąjungos programas, skirtas jaunimui Lietuvoje, ir vykdyti veiklą, susijusią su šių programų įgyvendinimu; Inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti ilgalaikį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą tarp valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bei organizacijų jaunimo politikos srityje; Administruoti kitas su jaunimo tarptautiniu bendradarbiavimu ir/ar neformaliuoju ugdymu susijusias programas; Kaupti, sisteminti ir teikti informaciją visuomenei, susijusią su tarptautiniu bendradarbiavimu.
Mažiau

  Skelbimai

Skelbimų nėra.