Firsty.lt mokymų pirkimo, dalyvavimo ir pinigų grąžinimo taisyklės

Mokymų pirkimas:

Įsigyti mokymus galima atsiskaitant šiais būdais: užpildant registracijos sistemos formą ir atliekant pavedimą per paysera sistemą iš karto arba gavus išankstinę sąskaitą-faktūrą - apmokėti ją per 5 dienas. Dėl kitokių apmokėjimo galimybių rašyti el. paštu mokymai@firsty.lt.

Pirkėjas laikomas Dalyviu tik įvykdęs apmokėjimą už mokymus. Pirkėjui iki galo neatlikus finansinės transakcijos, vieta mokymuose yra rezervuojama, tačiau registracija gali būti atšaukta.

Mokymų organizatoriaus teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Mokymų organizatorius pasilieka teisę keisti mokymų datas ir įsipareigoja prieš mokymus įspėti Dalyvį apie pasikeitimus.

Mokymų organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui visą mokymams reikiamą medžiagą arba informuoti Dalyvį apie būsimą poreikį mokymų programos aprašyme.

Mokymų organizatorius įsipareigoja kokybiškai atlikti paslaugą.


Dalyvavimas:

Registruodamasis į mokymus Dalyvis sutinka prisijungti į mokymus laiku ir turėdamas reikalautą pasiruošimą, nebent abiejų Šalių sutarimu būtų sutarta kitaip.

Dalyvis įsipreigoja savo elgesiu netrikdyti mokymų veiklos, nepažeisti bendrųjų moralės normų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Mokymų organizatorius įsipareigoja suteikti Dalyviui visą pageidaujamą turimą informaciją susijusią su mokymų tema.


Dalyvavimo atšaukimas ir pinigų grąžinimas:

Pirkėjas, supratęs, kad nebenori ar nebegali dalyvauti mokymuose, už kuriuos nėra sumokėjęs, privalo raštu arba telefonu įspėti mokymų organizatorių.

Dalyvis, supratęs, kad nebenori ar nebegali dalyvauti mokymuose, už kuriuos jau sumokėjo, privalo raštu arba telefonu įspėti mokymų organizatorių, kuris įsipareigoja už mokymus sumokėtą sumą grąžinti per 30 dienų. Pirkėjas neprivalo pateikti savo sprendimo priežasties:

  • Apie nedalyvavimą įspėjus daugiau nei 7 d. iki mokymų - grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai.
  • Apie nedalyvavimą įspėjus mažiau nei 7 d. bet daugiau nei 4 d. iki mokymų - 100% sumokėtos sumos užskaitoma kitiems artėjantiems ar naujai pasirinktiems mokymams arba grąžinama 50% sumokėtos sumos.
  • Apie nedalyvavimą įspėjus mažiau nei 4 d. iki mokymų ar iš anksto apie tai neįspėjus ir neprisijungus į mokymus - pinigai negrąžinami, tačiau galime perkelti Dalyvį į kitus tokius pačius ateinančius mokymus jo prašymu.
  • Force majeure atveju Mokymų organizatorius turi pasiūlyti lygiaverčius mokymus kita data ar kitu formatu. 

Jeigu susidūrėte su nesklandumais dalyvaujant ar apmokant mokymus, prašome susisiekti el. paštu: mokymai@firsty.lt.