LEU Istorijos fakulteto studentų atstovybė

LEU Istorijos fakulteto Studentų atstovybė (toliau IF SA) skaičiuoja jau 16 savo gyvavimo metus ir yra viena didžiausių bei aktyviausių Studentų atstovybių LEU universitete.

Pagrindinis Istorijos fakulteto Studentų atstovybės tikslas - ginti ir atstovauti studentų interesus bendradarbiaujant su administracija, dėstytojais, Istorijos fakulteto Taryboje, LEU Parlamente ir t.t. Norėdami kuo geriau įgyvendinti šį tikslą IF SA savo veiklą vykdo dirbdama komitetais: akademinių – socialinių reikalų, projektų – marketingo, ryšių su visuomene bei žmogiškųjų išteklių. IF SA stengiasi kurti bei skatinti bendradarbiavimą tarp atstovybės narių bei grupių seniūnų , nepamiršti svarbių istorinių datų bei organizuoti jau tradicijomis tapusius LEU IF renginius. Taip pat, atstovybės nariai yra atsakingi už priėmimą į bendrabučius, turi dvi vietas Istorijos fakulteto taryboje bei atstovauja savo fakulteto bei universiteto studentus LEU Parlamento susirinkimuose. Didžiuojamės savo būryje turėdami studentų, kurie ne tik aktyviai dirba LEU centrinės atstovybės komitetuose, bet yra šių komitetų koordinatoriai. Džiugu, kad savo tarpe turime tiek universiteto Senato, tiek universiteto Tarybos narių, kurie mus supažindina su naujausiais ir aktualiausiais įvykiais ar sprendžiamais klausimais.

LEU IF SA – tai būrys jaunų, kūrybingų bei linksmų žmonių, kurie dirba savanorišką darbą, taip ugdydami savo asmeninius įgūdžius bei stengdamiesi vardan savo fakulteto studentų.