Šiaulių universitetas (ŠU)

Šiaulių universitetas (ŠU) – Lietuvos aukštoji mokykla, įkurta 1997 m.

Šiaulių universiteto misija – mokslo ir studijų veikla skatinti visuomenės kultūros, socialinę ir ekonominę pažangą. Šiaulių universiteto vizija – tinklinis Europos Sąjungos universitetas, tenkinantis besimokančios visuomenės poreikius, atitinkantis aukščiausius Europos Sąjungos mokslo techninės bazės standartus, vykdantis visų pakopų tarptautiniu mastu akredituotas studijų programas.

Šiaulių universitetas yra klasikinio regioninio tipo universitetas, pasiryžęs sėkmingai dirbti pasaulio ir Europos universitetų tinkle. Darnaus įvairių lygių regiono vystymo aktualizavimas svarbus Universiteto mokslo tyrimų bei studijų kryptyse. ŠU vykdomos visų trijų pakopų, šešių studijų sričių, 27 krypčių 86 studijų programos, iš jų 50 studijų programų yra naujos. 2013 m. universitete mokėsi 5 300 studentų (2009 m. – 12 000), dirbo 600 dėstytojų ir mokslo darbuotojų. Šiaulių universitetas yra pasirašęs per 110 bendradarbiavimo sutarčių su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijomis.

Fakultetai:

  • Edukologijos;
  • Gamtos mokslų;
  • Humanitarinis;
  • Matematikos ir informatikos;
  • Menų;
  • Socialinių mokslų;
  • Socialinės gerovės ir negalės studijų;
  • Technologijos;
  • Tęstinių studijų institutas.

Internetinis puslapis: http://www.su.lt/.