Darbo kodekso pakeitimų mokymai

Intensyvių vieno vakaro mokymų tikslas yra apžvelgti pagrindinius ir aktualiausius Darbo kodekso pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d., ypatingą dėmesį skiriant naujoms darbdavių pareigoms. Po mokymų dalyviai galės sau atsakyti, ar iki 2018 m. sausio 1 d. tinkamai įgyvendino jiems Darbo kodekso naujai nustatytas pareigas bei tai, ar dar liko neįvykdytų pareigų ir kaip jas įvykdyti.

MOKYMAI SKIRTI:

Darbdaviams (fiziniams asmenims, įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms), kurie yra įdarbinę ar ketina įdarbinti asmenis pagal darbo sutartis ir turėti darbo teisinių santykių.

MOKYMŲ TEMOS:

  • Naujojo darbo kodekso įtaka galiojančioms darbo sutartims ir lokaliniams įmonės aktams;
  • Naujovės, susijusios su darbo užmokesčiu;
  • Naujos darbo sutarčių rūšys;
  • Darbo laiko apskaitos reglamentavimo pasikeitimai;
  • Darbo ir poilsio laiko aktualiausios reglamentavimo naujovės;
  • Garantijos vaikus auginantiems darbuotojams;
  • Darbo sutarties nutraukimo pakeitimai;
  • Darbuotojų ir darbdavių materialinės atsakomybės pakeitimai;
  • Naujovės dėl darbuotojų drausminės atsakomybės;
  • Darbo tarybos, profesinės sąjungos ir darbuotojų atstovai. Pasikeitimai ir jų įtaka esamiems darbo santykiams.

MOKYMŲ LEKTORIUS:

Karolis Merkevičius, šiuo metu dirba Advokatų profesinėje bendrijoje LEXEM, konsultuoja klientus bei atstovauja jų interesams ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose tiek darbo, tiek civilinės ir administracinės teisės srityse.

Plačiau apie Advokatų profesinę bendriją LEXEM: www.lexem.lt

KITA INFORMACIJA:

Grupės dydis 7 - 14 dalyvių. 

Mokymų trukmė 3,5 valandos.

Po mokymų atsiųsime susistemintą mokymų medžiagą bei pažymėjimą. Papildoma informacija el. paštu: mokymai@firsty.lt arba tel nr.: +370 68 796 306.


Įspėjus apie neatvykimą anksčiau kaip prieš 4 d. iki mokymų - grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai. Raštu įspėjus apie neatvykimą likus mažiau kaip 3 d. iki mokymų - 80% sumokėtos sumos užskaitoma kitam seminarui arba grąžinama 50% sumokėtos sumos. Neatvykus į seminarą ir raštu iš anksto apie tai neįspėjus - pinigai negrąžinami.